WellCome To Sun Gallery

Texture12012
Texture22012
Texture32012
پتینه , هنر کهنه کردن و یا به عبارتی رنگ و لعاب دادن به اشیا , اجسام , سطوح و هر جسم رنگ پذیر می باشد این هنر به دو گروه رنگ و بافت تقسیم می شود که هرکدام از این دو روش دارای صدها مدل مختلف و متنوع می باشد این هنر با توجه به علاقه ما ایرانیان می تواند کاملا پاسخگوی حس زیبا پسندانه و ایجاد فضای سنتی در این جامعه مدرن باشد